♦ Leven, Liefde & Verlies ♦

Leven, Liefde en Verlies zijn de Drie Grote Thema’s in het leven. Ze horen bij elkaar, haken in elkaar en zijn ook vaak het gevolg van elkaar. Waar leven is, ontstaat vaak ook liefde. En waar liefde is, is onvermijdelijk ook verdriet en afscheid. Want rouw is tenslotte de schaduwkant van liefde.

Coaching (foto: Carolien Gruijs)

Liefde leeft altijd voort waar het leven eindig is

(quote van inspire.nl)